Hormi-marés

Fioles

Article molt polivalent ja que es pot utilitzar com a rematada per murs, ampit de finestra, aplacat, llosa, cornisa etc ...

Complements
socols, Capitells, Colaflex